Aarbecht an Aarbechtsrecht

D’Welt vun der Aarbecht changéiert schnell, si ass am Ëmbroch. Op d’Betriber an d’Salariéë wäerten grouss Erausfuerderungen duer kommen : d’Digitalisatioun, d’Bevëlkerung déi ëmmer méi al gëtt, nei Aarbechtsformen, Manktem un Aarbechtskräften a verschiddene Beruffer, asw. Et ass wichteg, en Ëmfeld an e legalen Kader virzegesinn, virun allem wat d’Steieren an d’sozial Sécherheet betrefft, déi gënschteg vir d’gutt Funktionéieren vun de Betriber sinn an déi et erméiglechen, d’Adaptatiounen déi néideg sinn vir déi grouss Changementer an de beschtméiglechen Konditiounen ze realiséieren, oder se esouguer virzegräifen.

Groupe de travail Aarbecht an Aarbechtsrecht

Président :

Romain Schmit, Fédération des Artisans

Membres :

Cristelle Cervellati, ABBL
Marc Hengen, ACA
Bénédicte Schmeer, Chambre de Commerce
Marc Gross, Chambre des Métiers
Laurence Raphael, clc
François Engels, Fédération des Artisans

Secrétaire du GT :

Héloise Antoine, UEL

Rapporteur :

Marc Kieffer, FEDIL

3254